İnsan Kaynakları Müdürlüğü


Hakkımızda

AMAÇ

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde görevlendirilecek tam ve yarı zamanlı öğretim elemanları ile idari, teknik ve destek personel ile ilgili her türlü özlük işlerini mevcut kanun, ilgili tüzük, yönetmelik ve uygulama esasları doğrultusunda yürütmek, takip etmek, çalışanların hizmetiçi eğitimini sağlamaktır.

Çalışanların moral, verimlilik, takım çalışması gibi konulardaki sorunlarını saptamak ve yönetimle birlikte bu sorunları çözecek öneriler geliştirmek ve hayata geçirilmesi konusunda yardımcı olmak, kurum kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite politikamızın esasını oluşturur.