İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İşlemler

Ücret ve Burs Ödeme İşlemleri
Akademik ve İdari Personel İşe Giriş-Çıkış İşlemleri
Öğretim Üyesi ve Yardımcısı Atama ve Yükseltme İşlemleri
Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolara Atama İşlemleri
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Atama İşlemleri
Sözleşme Hazırlama ve İmzalatma İşlemleri
İşçi Giriş-Çıkış Bildirim İşlemleri
SGK Prim Bildirim İşlemleri
40/a Ders Görevlendirme İşlemleri
Akademik ve İdari Personelin İdari Görevlere Atama ve Görevlendirme İşlemleri
İstirahat Raporları İşlemleri
Doğum Raporları İşlemleri
Emeklilik İşlemleri
Vekalet İşlemleri
Personel Puantaj İşlemleri
ÜAK Doçentlik İşlemleri
Özel Grup Sağlık Sigortası İşlemleri
Personel Akıllı Kart İşlemleri
Banka Hesabı Açım İşlemleri
Yurt içi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri
Ders Saat Ücretli Öğretim Elemanları İşe Giriş-Çıkış İşlemleri
Ders Saat Ücretli Öğretim Elemanları SGK İşlemleri
Ders saat Ücretli Öğretim Elemanları Ücret Ödeme ve Puantaj İşlemleri
İç-Dış Yazışma İşlemleri
Duyuru İşlemleri
İş Başvuru İşlemleri