İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Formlar

İŞ BAŞVURULARI

İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne iş başvurusunda bulunacak adaylara İş Başvuru Formunu doldurtularak bu formların İnsan Kaynakları Müdürlüğü CV Bankası’nda toplanması sağlanır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI

5615 Sayılı Kanunla 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren Özel Gider İndirimi yerine “Asgari Geçim İndirimi” uygulamasına geçilmiştir. İşe yeni başlayan tüm personelimizin “Aile Durumu Bildirim Formu”nu doldurup Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Aile Durumu Bildirim Formu : (WORD/PDF)

Aile Durumu Bildirimi formunu doldururken personelimizin dikkat edeceği hususlar aşağıda belirtilmiştir:

“Eş” tanımı; aralarında YASAL evlilik bağı bulunan kişileri kapsar.

“Çocuk” tanımı; personelle birlikte oturan ya da personel tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana ya da babasını kaybetmiş torunlardan personelle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını ya da tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade eder.

Birden çok işverenden ücret geliri elde eden personel, bildirimini en yüksek ücreti aldığı işverene yapacaktır.

Aile Durumu Bildirimindeki tüm değişiklikler (evlenme, boşanma, doğum, ölüm gibi) 1 ay içerisinde Personel Müdürlüğü’ne bildirilecektir.

Ücret (maaş)” dışında geliri (emekli maaşı, serbest meslek kazancı gibi) olan eşler de “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilecektir.

Eşlerin her ikisinin de ücretli olarak çalıştığı durumlarda; çocuklar kimin üzerinden bakılıyorsa onun bildirimine yazılacaktır.

Nafakasını sağladıkları çocuklara ait asgari geçim indiriminden yararlanacak olan personel, mahkeme ilamının onaylı bir örneğini bildirime ekleyecektir.

Yanlış yapılan ya da zamanında yapılmayan bildirimler nedeniyle oluşacak vergi cezalarından, ilgili kanun gereği, bildirimde bulunan personel sorumlu olup, bu personel hakkında vergi ve iş kanunlarına göre işlem yapılması zorunluluğu doğacaktır.

Belgelerin süresinde teslim edilmemesi; asgari geçim indiriminin ücretlere yansımamasına neden olacağından ve kanunen geriye dönük uygulama yapma şansı olmadığından tüm personelin konuya dikkat etmesi gerekmektedir.

2019 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI (YTL)


Medeni DurumAylık (TL)Medeni DurumAylık (TL)
Bekar 191,88


Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 230,267Evli eşi çalışan ve çocuksuz 191,88
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 259,04Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 220,66
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 287,82Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 249,44
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 326,20Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 287,82

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 326,20Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 307,01

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 326,20Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 326,20

 

 

 

İşten Ayrılırken Hazırlanacak Belgeler

Personel İlişik Kesme Formu : DYS üzerinden başlatılması gerekmektedir.

İbraname (WORD/PDF)

 

İzin Formları

Yıllık İzin Formu (Akademik ve idari personelin ilgili izin formunu doküman yönetim sistemi üzerinden doldurması gerekmektedir.)

İdari Sosyal ve Mazeretl İzin Formu (Akademik ve idari personelin ilgili izin formunu doküman yönetim sistemi üzerinden doldurması gerekmektedir.)

 

Yabancı Uyruklu Personel İkamet İşlemleri

İkamet Beyannamesi :(WORD/PDF)

Akademik Personel Görev Talep Formu (WORD/PDF)

Bu formu göreve başlayacak olan tüm akademik personelin doldurması gerekmektedir.

 

Grup Sağlık Sigortası

Başvuru Formu (Sayfa 1)

Tazminat Talep Formu (PDF)

 

İletişim Bilgileri Formu

Bilgi Formu : (WORD/PDF)
E-posta: humanresource@ieu.edu.tr